Taxaties voor behoud van uw bezit

Taxatie volgens Artikel 7:960 BW: onmisbaar bij calamiteit

Direct contact

WAAROM TAXEREN

Het is van groot belang dat u uw eigendommen nauwkeurig laat taxeren op het moment dat u een verzekering afsluit. Alleen een verzekeringspolis op basis van een vaste taxatie in combinatie met een deskundig opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW, verzekert u van een optimale dekking.

Als u de waarde van uw eigendommen niet laat vastleggen voor uw verzekering, kunt u bij schade in een moeizame discussie met uw verzekeraar belanden. Dat heeft niet alleen financiële consequenties, het stoort ook nog eens uw normale bedrijfsvoering. U kunt dit voorkomen door vooraf een taxatie te laten uitvoeren. Met een taxatierapport legt u de waarde van tevoren vast.

DESKUNDIG TAXATIERAPPORT

ARTIKEL 7:960 BW

De taxatierapporten tbv verzekeringsdoeleinden worden door de deskundige taxateurs van Bureau 2G nauwkeurig opgesteld conform artikel 7:960 BW. Een dergelijk taxatierapport wordt aangetekend in de verzekeringspolis en geeft de zekerheid van een optimale dekking. Hiermee voorkomt u bovendien een onder- of oververzekering.

TAXATIE VAN GEBOUWEN EN INVENTARIS

Als grondslag voor het verzekeren van gebouwen geldt de herbouwwaarde. In de praktijk wordt veelal een andere waarde opgegeven; de aankoopwaarde, bouwkosten of soms zelfs de boekwaarde. Is het door u opgegeven bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd. Het gevolg is dat u uw schade slechts gedeeltelijk gecompenseerd krijgt. Wat weer betekent dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar kan komen. Is het door u opgegeven bedrag te hoog, dan betaalt u te veel premie. Als de dagwaarde van uw inventaris lager is dan 40% van de nieuwwaarde, keert de verzekering bij schade slechts de dagwaarde uit. Zelfs als u verzekerd bent voor nieuwwaarde. Wist u dat dit voor het overgrote deel van uw productiemiddelen al na 3 jaar het geval is? Het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde kan bij schade-uitkering het al dan niet voortbestaan van uw onderneming betekenen.

Nog even de voordelen van een vaste taxatie bij schade op een rij:

 Een taxatierapport conform artikel 7:960 bw is bindend;

 In geval van schade wordt er niet afgeschreven;

 Er ontstaat géén discussie over de waarde, deze ligt vast;

 Er wordt altijd het juiste bedrag uitgekeerd;

 U kunt altijd aantonen wat er verloren is gegaan;

 U bent nooit onder- of oververzekerd;

 Geldigheidsduur rapportage is voor inventaris 3 jaar

en voor gebouwen 6 jaar.

Direct contact