Taxaties voor behoud van uw bezit

waarderapportage

Om inzicht te krijgen in de hoogte van de verzekeringspolis van hun klanten bieden inter-mediairs in sommige gevallen een waarderapportage aan.

Dit is een vereenvoudigde waardering van uw eigendommen. Zo’n waarderapportage heeft niet de status van een taxatierapport en bij calamiteiten kunt u hier als verzekerde, wettelijk gezien, geen rechten aan ontlenen.

  • Let wel: een waardebepaling heeft niet de status van een taxatie.
  • U kunt hier bij calamiteiten geen rechten aan ontlenen.
  • Bureau 2G beperkt zich in zijn dienstverlening tot taxaties en voert dus geen waardebepalingen uit.

Waarderapportage heeft wettelijk geen zeggingskracht.